Obiekty   Oferta  
  Cennik   Kontakt   Szkoła  

 


TMR w Mokobodach ul Leśna 24

+48 (25) 641 - 13 - 40 wew.31

    Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach, ul. Leśna 24 na prawach publicznych- kształci uczniów w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Młodzież odbywa zajęcia praktyczne na prawach młodocianego pracownika. Absolwent uzyskuje zawód mechanika, uprawnienia spawalnicze, prawo jazdy kat. B i T. Uczeń w okresie nauczania ma możliwość korzystania z nauki języka angielskiego oraz nauki obsługi komputerów. Nauka trwa 4 lata, większość uczniów ma możliwość zatrudnienia w zakładzie. Organizujemy naukę jazdy ciągnikiem rolniczym oraz naukę pracy kombajnem zbożowym i innymi maszynami rolniczymi. Zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.

Jeżeli chcesz zapisać się do szkoły: pobierz podanie