Obiekty   Oferta  
  Cennik   Kontakt   Szkoła  

              

 

Dla rozwoju Mazowsza

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

 

nazwa projektu: PROMOCJA MARKETINGOWA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW FIRMY INVENTOR WCHODZACYCH W SKŁAD LINII TECHNOLOGICZNEJ PRZYGOTOWANIA ZRĘBKÓW DO SPALANIA

nazwa beneficjenta:           INVENTOR Joński Jan

wartość projektu:               367 815,30 zł

wartość dofinansowania:    144 655,00 zł

 

   Celem głównym realizacji projektu „Promocja marketingowa innowacyjnych produktów firmy INVENTOR wchodzących w skład linii technologicznej przygotowania zrębków do spalania” jest poszerzenie rynków zbytu – w tym zwiększenie eksportu oferowanych urządzeń, a jednocześnie wypromowanie Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. Projekt przewiduje następujące działania:

1) sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Konkursu RPOWM/1.7/1/2010;

2) opracowanie Programu promocji gospodarczej na lata 2010-2015 dla firmy INVENTOR;

3) wykonanie projektu i zakup przenośnego (opartego na lekkiej, łatwo montowalnej konstrukcji) stanowiska wystawienniczego z logotypem marki MAZOWSZE;

4) zaprojektowanie i wykonanie firmowej strony internetowej wraz z programem umożliwiającym sprzedaż internetową oferowanych produktów;

5) opracowanie i produkcja materiału audiowizualnego w różnych wersjach językowych;

6) opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących oferty firmy INVENTOR;

7) zakup specjalnego Mobilnego Stanowiska Wystawowego, w którym prezentowane będzie działanie rębaka do drewna RT-73H oraz kotła grzewczego do spalania zrębków;

8) udział w krajowych wystawach i targach branży maszyn rolniczych i sadowniczych (5-6 imprez w 2011r.);

9) udział w zagranicznych imprezach wystawienniczych (5-6 imprez w 2011r.);

10) udział w misjach gospodarczych w krajach europejskich (m.in.: Węgry, Bułgaria, Litwa, Ukraina);

11) udział w krajowych wystawach i targach branży maszyn rolniczych i sadowniczych (6-7 imprez w 2012r.);

12) udział w zagranicznych imprezach wystawienniczych (6-7 imprez w 2012r.);

13) udział w misjach gospodarczych w krajach europejskich (np. Węgry, Rumunia, Łotwa, Estonia, Białoruś, Słowacja).

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu